Privacy voorwaarden

Wij zijn ons ervan bewust, dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers, hierna te noemen “NVVS”

De NVVS is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Met het gebruik van deze website accepteert u het privacy beleid.

NVVS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor lidmaatschap vragen we u om gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Het gaat hier om de volgende gegevens:

  • Contactgegevens zoals naam, adres, plaats, telefoonnummer en emailadres kontaktpersoon
  • Gegevens met betrekking tot inschrijving KvK, BTW nummer, aantal personeelsleden
  • Gegevens met betrekking tot zakelijke contacten
  • Gegevens met betrekking tot certificeringen en/of vergunningen.


Indien uw aanvraag tot lidmaatschap niet gehonoreerd wordt op basis van het gestelde in de statuten en het huishoudelijk reglement, zullen uw gegevens direct vernietigd worden.

Beveiliging van uw gegevens en bewaartermijn
Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beveiligen. Uw gegevens worden bewaard zolang benodigd gedurende de looptijd van de relatie en na beëindiging hiervan gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar relevante persoonlijke gegevens zoals email adressen. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op die van een derde partij. Daarnaast bewaren wij uw gegevens in een eigen beveiligde omgeving. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Ten aanzien van het gebruik van antwoordformulieren maken wij eveneens gebruik van een derde partij met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben. Indien u lid bent van de vereniging zullen uw gegevens ( bedrijfsnaam, emailadres en website) vermeld worden onder onze rubriek “ Ledenoverzicht”. Indien u dit niet wenst kunt u dit aangeven.

Cookies
Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt dus geen gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een gegeven moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen; zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

NVVS
Postbus 147
3220 AC HELLEVOETSLUIS
087784012
secretariaat@nvvs-online.nl