De Nederlandse Vereniging
van Scheepsleveranciers

We behartigen de belangen van onze leden door het stimuleren van een efficiënte scheepsbevoorrading en serviceverlening.

WAT DE NVVS DOET

Efficiënte bevoorrading en serviceverlening

Efficiënte bevoorrading en serviceverlening: dat is wat onze leden doen voor de scheepvaart. Als branchevereniging proberen we hiervoor de juiste condities te creëren. Zo zijn we een aanspreekpunt en kennisbank voor de sector.

Om onze branche goed te kunnen vertegenwoordigen werken we nauw samen met de douane, de voedsel- en warenautoriteit en belanghebbenden in wet- en regelgeving.

We voeren onder andere gesprekken met volksvertegenwoordigers op nationaal en EU-niveau. Hierdoor kunnen we invloed uitoefenen op de ontwikkeling van nieuwe regelgeving.

Om organisaties uit de sector met elkaar te verbinden en te versterken organiseren we jaarlijkse kennis- en netwerkbijeenkomsten. Zo zetten we samen de Nederlandse zeehavens op de kaart. En dat is goed voor de Nederlandse scheepvaart.

ONS BESTUUR

Werkzaamheden

Het bestuur neemt de volgende taken op zich:

  • Het dagelijks volgen en adviseren van onze leden
  • Lobby-activiteiten bij nationale en internationale overheden
  • Consulteren van lokale en nationale autoriteiten

  • Deelname in werkgroepen van Deltalinqs
  • Deelname in werkgroepen van A.I.P. (Agrarisch Import Platform
  • Deelname in werkgroepen/dossierteams van de Overheid

  • Deelname in bestuur en werkgroepen van O.C.E.A.N en I.S.S.A.
  • Deelname aan de jaarlijkse I.S.S.A. Conventie & Trade Exhibition
  • Het houden van netwerkbijeenkomsten en ledenvergaderingen

Ruim 100 bedrijven zijn al lid van de NVVS

Om de belangen van onze sector te behartigen streven we naar het hoogst haalbare niveau in de scheepsbevoorradingsindustrie. Ben je betrokken bij de maritieme sector in Nederland? Dan heb je baat bij onze inzet.

Zowel lokaal, nationaal als internationaal hebben we invloed op de ontwikkeling van nieuwe regelgeving. De brede kennis van onze leden, diverse werkgroepen en commissies levert dus een belangrijke bijdrage aan het geheel.

Ruim 100 bedrijven zijn al lid van de NVVS. Van scheepsleveranciers, toeleveranciers tot bedrijven die logistieke, financiële of andere diensten leveren. Daarnaast zijn er ook leden met een juridische of adviserende functie.

NIEUWS

Mis niets, blijf op de hoogte

Informatie Hutchinson ports aangescherpte toegangsregeling.

Wijziging procedure levering provisie regio Antwerpen

Aangekondigde acties Extintion Rebellion op vrijdag 28 juni 2024

Krijg toegang tot onze kennisbank

Als lid krijg je exclusief toegang tot onze uitgebreide kennisbank.