Helaas

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Informatie die je mist als je geen lid bent?

  • Verslagen van gesprekken met volksvertegenwoordigers
  • Relevante artikelen uit onze branche
  • Berichtgeving over netwerkbijeenkomsten
  • Actuele nieuwsberichten en trends
  • Informatie over wet- en regelgeving 

Hoe werkt het?

Lidmaatschap voorwaarden

De secretaris licht de ballotagecommissie in over je aanvraag van het lidmaatschap, deze commissie doet voorstellen aan het bestuur. Dan wordt er een digitale nieuwsbrief met jouw aanmelding verzonden naar de leden. Bestaande leden kunnen tot twee weken hierna bezwaar indienen door een e-mail naar het secretariaat. Het bestuur beslist daarna over je aanvraag.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap voor een volgend verenigingsjaar kan alleen worden geaccepteerd als uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie over het lopende verenigingsjaar blijft ten alle tijde verschuldigd

Wil je de statuten van de vereniging als PDF downloaden?

Prijzen

Jaarlijks lidmaatschap prijzen

€ 795,00

leden met 1 tot 12 medewerkers

€ 1295,00

leden met 12 tot 40 medewerkers, leden met aanmerkelijk belang, leden duty free branche

€ 1500,00

leden toeleveranciers met 40 of meer medewerkers

€ 2925,00

leden scheepsleveranciers met 40 of meer medewerkers

Word ook lid van de NVVS

Al ruim 100 leden zijn je voorgegaan